Col·legi Immaculada Concepció Horta
Centres educatius
DIRECCIÓ
Carrer de Granollers, 28, Barcelona, Espanya
TELÈFON
Col·legi Immaculada Concepció Horta
http://corhorta.com/wp-content/uploads/2021/09/slider-2019-v2.jpg
CATEGORIA
A QUÈ ENS DEDIQUEM

MISSIÓ

Som una escola amb 65 anys de servei al barri d’Horta que promou una educació integral, d’acord amb la concepció cristiana de la persona, i un ensenyament de qualitat que, seguint el model de Maria Immaculada, forma infants i joves amb la capacitat de transformar i millorar la societat.

La nostra escola ofereix un “ambient de família” entre tots els membres de la Comunitat educativa, creant relacions fonamentades en la confiança, la senzillesa i la cooperació.

L’alumne/a és el protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge i l’equip docent l’acompanya en el seu creixement i l’ajuda a conèixer-se a si mateix/a, a desenvolupar la personalitat, a ser autònom/a i a prendre consciència de la realitat que l’envolta, amb un compromís social especialment cap als pobres i desfavorits.

Per desenvolupar la nostra tasca, adoptem una metodologia activa, oberta, personalitzada i flexible, tenint en compte l’atenció a la diversitat; promovem una cultura de pau i de solidaritat, de manera que els nostres alumnes aprenguin no només a pensar i fer, sinó també a “ésser” i compartir; posem els avenços tecnològics al servei de l’educació i proposem una relació família-escola basada en la coeducació i la corresponsabilitat.

VALORS

Els valors del Col·legi Immaculada Concepció, des de la nostra identitat cristiana d’acord amb el caràcter de la fundadora, Emilie de Villeneuve, són:

  • L’acolliment, la integració, l’acompanyament i la familiaritat com a base de la nostra tasca diària.
  • El diàleg, la comunicació, la cooperació, la participació, el respecte i la tolerància per aconseguir que les relacions humanes entre tots els membres de la comunitat educativa portin a una bona convivència.
  • L’autoestima, l’autonomia, la confiança i l’empatia per a un desenvolupament integral de la persona.
  • L’esperit de superació i la cultura de l’esforç en el treball.
  • La implicació, la responsabilitat, la pau, el compromís, la solidaritat i l’equitat per assolir una societat millor i un món més sostenible.
  • La innovació, la creativitat, la iniciativa i l’esperit crític com a fonaments de la tasca educativa.

VISIÓ

El nostre objectiu és ser una escola de referència qualitativa en l’educació dels infants i joves del barri, des de la nostra identitat cristiana d’acord amb el caràcter de la fundadora, Emilie de Villeneuve.

Volem ser una escola oberta, acollidora, multilingüe i innovadora on l’alumne/a sigui el/la protagonista del seu procés d’ensenyament-aprenentatge, i assoleixi una preparació humana i acadèmica d’excel·lència per continuar aprenent al llarg de tota la seva vida:

  • Oferint una educació integral que permeti als nostres alumnes el desenvolupament màxim de totes les seves capacitats, tenint en compte la diversitat i respectant el seu ritme d’aprenentatge.
  • Acompanyant individualment a cada alumne/a en el seu creixement personal, educant-lo/la en els valors, potenciant el desenvolupament de les seves competències emocionals com a element essencial del desenvolupament integral de la persona, fomentant la seva autoestima així com les seves habilitats socials, donant-li estratègies perquè pugui viure plenament en la societat, afrontant els reptes que se li plantegin i ajudant a transformar-la i millorar-la.
  • Sent una escola oberta al món i a les famílies amb una acció compartida família-escola basada en la comunicació, la participació, la cooperació i la interrelació.
  • Desenvolupant una gestió de centre compromesa amb la millora contínua i amb un personal implicat, participatiu, innovador, compromès amb la concepció cristiana de la persona i la vida, que tingui en compte l’actualitat de la societat i els seus canvis, i en permanent formació per poder afrontar nous reptes des de la qualitat.
COMPARTEIX
Compartició en twitter
Twitter
Compartició en facebook
Facebook
Compartició en linkedin
LinkedIn
Compartició en email
Email
Compartició en whatsapp
WhatsApp
ON ESTEM
Carrer de Granollers, 28, Barcelona, Espanya
HORARIS

Dilluns a divendres

7:30-17:30

IMATGES DE L'ESTABLIMENT

Si estas registrat, entra per gestionar el teu establiment.